Home >> Tags >> Xưởng đào tạo thợ đóng khung trannh ở tại Hà Nội

Xưởng đào tạo thợ đóng khung trannh ở tại Hà Nội

Xưởng khung ThủĐô nhận đào tạo thợ đóng khung tranh ảnh

Xưởng khung tranh ảnh ThủĐô tại 276 Đường Chiến Thắng - Hà Đông - Hà Nội cần tuyển 2 học viên đào tạo thợ mộc đóng khung tranh ảnh.

Chuyên: đóng khung tranh, đóng khung ảnh, đóng khung tranh thêu chữ thập, đóng khung bằng khen... đọc thêm ...

Subscribe to Xưởng đào tạo thợ đóng khung trannh ở tại Hà Nội