Home >> Tags >> Đơn vị nhận học việc thợ đóng khung tranh ảnh ở tại Hà Nội

Đơn vị nhận học việc thợ đóng khung tranh ảnh ở tại Hà Nội

Xưởng khung ThủĐô nhận đào tạo thợ đóng khung tranh ảnh

Xưởng khung tranh ảnh ThủĐô tại 276 Đường Chiến Thắng - Hà Đông - Hà Nội cần tuyển 2 học viên đào tạo thợ mộc đóng khung tranh ảnh.

Chuyên: đóng khung tranh, đóng khung ảnh, đóng khung tranh thêu chữ thập, đóng khung bằng khen... đọc thêm ...

Subscribe to Đơn vị nhận học việc thợ đóng khung tranh ảnh ở tại Hà Nội