Home >> Tags >> Đơn vị đang tuyển nhân sự thợ mộc đóng khung tranh ảnh

Đơn vị đang tuyển nhân sự thợ mộc đóng khung tranh ảnh

Xưởng khung tranh ảnh tuyển thợ mộc đóng khung tranh ảnh

Hiện nay, xưởng khung tranh, xưởng khung ảnh THỦĐÔ chúng tôi đang cần tuyển 2 thợ mộc đóng khung tranh ở Hà Nội, thợ đóng khung ảnh tại Hà Nội.


Địa điểm làm việc: Xưởng Khung Tranh Ảnh ThủĐô tại 276 Đường Chiến Thắng - Hà Đông - Hà Nội. đọc thêm ...

Subscribe to Đơn vị đang tuyển nhân sự thợ mộc đóng khung tranh ảnh